Sport BSO Fun and Friends heeft een actieve oudercommissie (OC) waar we regelmatig mee overleggen. Sport BSO Fun and Friends zoekt nog een enthousiaste ouder die lid willen worden van de oudercommissie om regelmatig mee te overleggen.

Sport BSO Fun and Friends vindt het belangrijk dat u als ouder betrokken bent bij de opvang van uw kind(eren). Uw kinderen brengen immers een groot deel van de week door bij ons. De BSO neemt daarmee deel aan de opvoeding. Door uw betrokkenheid kunnen we ons blijven verbeteren en een goede kwaliteit opvang aanbieden.

Op deze pagina leest u hoe u betrokken kunt zijn door lid te worden van de lokale oudercommissie van de BSO.

 

Als lid van de oudercommissie heeft u adviesrecht op de volgende zaken:

 • overlegt u met coördinatoren en directie van de BSO
 • bevordert u de betrokkenheid van ouders bij de BSO, bijvoorbeeld door ouderavonden, themabijeenkomsten en activiteiten mee te helpen organiseren.
 • Veiligheid en gezondheid. Risico-inventarisatie en actieplan.
 • Jaarlijks advies over de voorgenomen tariefwijziging
 • De kwaliteit van de opvang. We bespreken onder andere tweemaal per jaar de kwaliteit van de opvang en van de inspectiebezoeken van de GGD.
 • Het pedagogisch beleid. De oudercommissie geeft advies bij het opstellen van nieuw pedagogisch beleid. Bijvoorbeeld het beleid rond spel- en ontwikkelingsactiviteiten, aanbieden van workshops en voedingsbeleid.
 • Het algemene beleid. De oudercommissie houdt de vinger aan de pols over wachtlijsten en personele bezetting.
 • Openingstijden en gesloten dagen
 • De oudercommissie helpt een aantal activiteiten op het kinderdagverblijf te organiseren, bijvoorbeeld de dag van de pedagogisch medewerker.

Wat levert de oudercommissie u op?

Door lid te worden van de oudercommissie:

 • heeft u invloed op het beleid van Sport BSO Fun and Friends
 • werkt u mee aan de kwaliteit van de opvang van uw kind(eren) én;
 • doet u ook nog eens leuke contacten op met andere ouders.

 Aanmelden?

Lijkt het u wat om lid te worden van de oudercommissie of wilt u graag meer informatie? Neem dan contact op met Karolien Janssen – Hoogeveen via karolien@sportbsofunandfriends.nl.

 De wijze waarop wij ouders voor de oudercommissie werven is als volgt:

 • Ouders regelmatig aanspreken bij het overdrachtsmoment.
 • Tijdens het intakegesprek wordt aan ouders gevraagd of ze interesse hebben om deel te nemen aan de oudercommissie.
 • In de nieuwsbrieven staat er met regelmaat een oproep.